Virksomhederne

FA Stillads

FA Stillads er Danmarks første stilladscertificerede virksomhed.

Med stilladssektionens nye certificeringsordning forpligter FA Stillads sig til at overholde en række detaljerede krav og specifikationer, som bl.a. omfatter sikkerhed, service, planlægning, uddannelse og materiel.

FA Stillads er en virksomhed, der gør en særlig social indsats. Virksomheden har modtaget anderkendelse for den særlige indsats i form af pris og nominering af henholdsvis Københavns Kommune og CSR People Prize.

J. Jensen

J. Jensen er specialister i miljørigtig nedrivning og er miljø og arbejdsmiljø certificeret af Bureau Veritas Certification.

Miljøcertificering og miljøomtanke er omdrejningspunktet i J. Jensens hverdag.

I J. Jensen er medarbejderne fundamentet – derfor passer de rigtig godt på dem.

Virksomheden har vi en grundlæggende firmapolitik om at være social ansvarlige og at arbejde aktivt for at have sunde og raske medarbejdere.

FLOW 

FLOW er en utraditionel måde at tænke CSR og social ansvarlighed som et socialøkonomisk virksomhedskoncept. Formålet for FLOW er at varetage både menneskelige og samfundsmæssige interesser.

For de deltagende virksomheder er FLOW en jobskabende platform, hvor der tilbydes samarbejde med erfaren leverandør af opkvalificerende arbejdsmarkedsforløb til socialt udsatte ledige og borgere uden for arbejdsmarkedet.
Virksomhederne tilbydes socialfaglige kompetencer i.f.m. opfyldelse af sociale klausuler, etablering af praktikker og andre særlige beskæftigelsesforløb, samt rekruttering af medarbejdere.

For ledige borgere i målgruppen, er det et bredt beskæftigelsesrettet tilbud, som bringer den enkelte tættere på arbejdsmarkedet, tættere på de enkelte arbejdsgivere og tættere på en ordinær ansættelse.

FLOW kan således bidrage til de involverede virksomheders sociale profil med målrettede sociale forløb og social ansvarlighed. FLOW kan samtidig også bidrage til at bringe en ledig i ordinær ansættelse og dermed være med til at løfte en samfundsmæssig udfordring.

ADRESSE

Nordkranvej 2
3540 Lynge

TELEFON

+45 2888 8000

MAIL

info@fagakademiet.dk