Byggebranchen

Vejlednings- og afklaringsforløb er et brancherettet praktikforløb bestående af afklaring af beskæftigelsesmål og arbejdsevne. Derudover gives støtte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse indenfor byggebranchen.

Forløbet er bygget op omkring virksomhedspraktik på en byggeplads. Dette vil give et netværk i byggebranchen, samt skabe en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, da arbejdsopgaverne i FLOW kan sidestilles med opgaver på det ordinære arbejdsmarked.

Forløbet kan også inspirere borgeren til at kunne se sine egne kompetencer og muligheder i en ny retning.

Virksomhedspraktikken varetages i samarbejde med en uddannelsesformand i den socialøkonomiske virksomhed FLOW, som er ansvarlige for byggepladsdriften.

Forløbet aftales med jobcenter, borger, FLOW og FagAkademiet og varer op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Virksomhedspraktikken har følgende 3 fokusområder:

1. Faglige kompetencer og interesser.

2. Sociale kompetencer og udviklingspunkter.

3. Personlige kompetencer og udviklingspunkter.

FagAkademiet sørger for løbende at udarbejde progressionsrapporter og status til brug for jobcenteret.

ADRESSE

Krakasvej 17
3400 Hillerød

TELEFON

+45 2888 8000

MAIL

info@fagakademiet.dk