Byggebranchen

Vejlednings- og afklaringsforløb er et brancherettet praktikforløb bestående af afklaring af beskæftigelsesmål og arbejdsevne. Derudover gives støtte til at komme i beskæftigelse eller uddannelse indenfor byggebranchen.

Forløbet er bygget op omkring virksomhedspraktik på en byggeplads. Dette vil give et netværk i byggebranchen, samt skabe en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, da arbejdsopgaverne i FLOW kan sidestilles med opgaver på det ordinære arbejdsmarked.

Forløbet kan også inspirere borgeren til at kunne se sine egne kompetencer og muligheder i en ny retning.

Virksomhedspraktikken varetages i samarbejde med en uddannelsesformand i den socialøkonomiske virksomhed FLOW, som er ansvarlige for byggepladsdriften.

Forløbet aftales med jobcenter, borger, FLOW og FagAkademiet og varer op til 13 uger med mulighed for forlængelse.

Virksomhedspraktikken har følgende 3 fokusområder:

1. Faglige kompetencer og interesser.

2. Sociale kompetencer og udviklingspunkter.

3. Personlige kompetencer og udviklingspunkter.

FagAkademiet sørger for løbende at udarbejde progressionsrapporter og status til brug for jobcenteret.

ADRESSE

Nordkranvej 2
3540 Lynge

TELEFON

+45 2888 8000

MAIL

info@fagakademiet.dk