Velkommen til FagAkademiet

FagAkademiet er en virksomhed, som tilrettelægger brancherettede, opkvalificerende uddannelsesforløb for udsatte borgere i samarbejde med udvalgte virksomheder og kommunernes jobcentre.

FagAkademiet har bred erfaring med udsatte borgere og har som mål at gøre det muligt for udsatte, at blive til ansatte.

FagAkademiet hjælper virksomheder med at rekruttere, opkvalificere og fastholde udsatte medarbejdere.

FagAkademiet har tæt samarbejde med den enkelte virksomhed og fungerer som sparringspartner for virksomhedernes uddannelsespersonale omkring den enkelte kommende medarbejder.

FagAkademiet har fokus på den enkelte borgers behov for støtte til at kunne gennemføre forløbet og opnå ansættelse. Derfor tilpasses forløbet den enkelte borger i samarbejde med virksomhed og jobcenter.

Virksomhederne garanterer job ved tilfredsstillende gennemførelse af forløbet.

FagAkademiet har bred erfaring med udsatte borgere og har som mål at gøre det muligt for udsatte, at blive til ansatte.


Introduktion til Fagakademiet

Rekruttering

FagAkademiet får henvist borgere fra jobcentre, virksomheder, Kriminalforsorgen og forskellige uddannelsesinstitutioner.

Forud for alle forløb afholder FagAkademiet en række samtaler med borgeren for at afklare, om branche og fagligt arbejdsmarkedsforløb er det rette tilbud.

Samtalerne bruges også til at afdække borgerens arbejdsmarkedsparathed, således at der kan aftales de nødvendige indsatser.

FagAkademiet sigter mod kun at rekruttere borgere, som vi vurderer egnede til fagligt arbejdsmarkedsforløb. Vi vil gerne respektere borgeren og ikke påtvinge dem en aktivitet, de ikke kan gennemføre. Vi vil samtidig også gerne respektere virksomheden og kun give dem borgere, som vi, jobcenter og virksomhed tror på kan lykkes og blive en værdsat medarbejder.

FagAkademiet sørger for at aftale og planlægge forløb med virksomhed og jobcenter.

Testimonials

Henriette Traulsen, Jobkonsulent Helsingør Kommune.

Samarbejdet med FagAkademiet er fantastisk på en hel særlig måde, man kan mærke, at de brænder for at hjælpe borgere videre, som de fleste andre har givet op på.

De har en sjældent set evne til at opnå kontakt med borgere, der har mistet troen på, om de stadig har en chance i livet for at blive selvforsørgende.

FagAkademiet tilbyder en håndholdt løsning, som netop er forklaringen på, at det i flere tilfælde er lykkedes for nogle af ”mine” borgere at opnå fastansættelse.

Der tilbydes en helhedsløsning, som ikke kun handler om at få borgerne videre i job, men også videre i deres liv, altså FagAkademiet ser også på de problemstillinger, som borgeren har og som muligvis er årsag til at borgeren hænger fast i uddannelses- eller kontanthjælpssystemet.

Og vigtigst…..der er plads til og forståelse for, at borgeren ikke er fuld arbejdsdygtig fra dag et.

Der er selvfølgelig et par stykker, som vi må give op på, men det har ene og alene været, fordi borgeren selv ikke har haft evne eller lyst til at overholde gældende regler på arbejdsmarkedet.

FagAkademiet tilbyder en håndholdt løsning, som netop er forklaringen på, at det i flere tilfælde er lykkedes for nogle af ”mine” borgere at opnå fastansættelse.

Merete Wirlander, jobkonsulent
Frederiksberg Kommune

Vi har siden foråret 2017 arbejdet tæt sammen med FagAkademiet om de af vores borgere, som har svært ved at tilpasse sig kravene på en arbejdsplads.

Disse borgere har det til fælles, at de er ufaglærte, nogle har en plettet straffeattest og nogle har også et misbrug.

De borgere Jobcenteret har haft igennem fagligt arbejdsmarkedsforløb i stilladsfirmaet har fået styrket deres personlige og faglige kompetencer og dem, som har gennemført forløbet  er blevet ordinært ansat.

Vi har derudover et fagligt samarbejde med FagAkademiet, hvor konsulenter fra Jobcenteret deltager i FagAkademiets netværksmøder, som er et godt forum til erfaringsudveksling mellem konsulenterne og virksomhederne, der arbejder med borgerne til dagligt.

Lisbeth Olsen, udviklingschef High:five

High:five har et godt og konstruktivt samarbejde med FagAkademiet med AMU-kurser afholdt i fængslerne, hvor FagAkademiet faciliterer nogle af de virksomhederne, som stiller undervisere til rådighed.

De indsatte, som har opkvalificeret sig under afsoning med systemstillads og/eller miljøhåndterning af farligt affald og som ikke kan ansættes direkte i ordinært arbejde – tilbydes af FagAkademiet at komme ud i 3 måneders tilrettelagt virksomhedsskole efter endt kursus og når afsoningen tillader det. FagAkademiet sikrer fastansættelse efter de 3 måneder til dem, der har gennemført virksomhedsskolen.

På den måde øger det selvforsørgelsen for målgruppen og fastholdelse på arbejdsmarkedet på den lange bane – til gavn for hele samfundet.

ADRESSE

Nordkranvej 2
3540 Lynge

TELEFON

+45 2888 8000

MAIL

info@fagakademiet.dk