Stillads

Fagligt arbejdsmarkedsforløb stillads er et brancherettet, opkvalificerende uddannelsesforløb bestående af tre moduler af fire ugers varighed på virksomhedsskole.

Forløbet er et individuelt tilrettelagt opkvalificerende forløb, som planlægges i samarbejde med virksomhed og jobcenter.

De individuelle forløb har som mål at fortsætte i ordinær ansættelse hos virksomheden.

Der er forventning om gennemførsel af lovpligtigt 3-ugers AMU-kursus i systemstillads inden påbegyndelse. Derudover forventes deltagere at have eller erhverve kørekort til almindelig bil og certifikat til gaffeltruck B, samt kran D.

Det er muligt at aftale, at kurserne tages undervejs i forløbet. Virksomheden udarbejder gerne arbejdsgivererklæring til brug for jobcentrene.

FagAkademiet hjælper med tilmelding og koordinering mellem kursuscenter og virksomhedsskole, mv.

Derudover kan FagAkademiet udarbejde skriftlig tilbagemelding på forløbet, hvis dette ønskes af samarbejdspartnere.

FagAkademiet følger forløbet tæt frem til ansættelse og kan forlænges ved behov.

Der er jobgaranti ved tilfredsstillende gennemført forløb.

Undervisning

Undervisning af borgeren varetages af virksomhedens uddannelsespersonale i virksomhedsskolen i tæt samarbejde med FagAkademiet.

Undervisningen sigter mod at opkvalificere borgerens faglige kvalifikationer, lige såvel som de personlige og sociale kompetencer.

Ud fra de første samtaler med borgeren om arbejdsmarkedsparathed og indsatser aftales og lægges disse indsatser som en del af forløbet. Indsatsen kan dreje sig om deltagelse i misbrugsbehandling eller anden terapi.

FagAkademiet har ugentlig kontakt med virksomhedens uddannelsespersonale og borgeren omkring forløbet og evaluerer og justerer løbende. Skriftlig tilbagemelding kan tilpasses samarbejdspartneres behov.

Ved deltagelse i AMU-kurser sørger FagAkademiet for tilmelding og ledsager usikre borgere til kursusstedet. Ved særlige behov i undervisningssammenhæng sørger FagAkademiet for at kontakte kursets underviser forud for start for at aftale den nødvendige støtte.

Virksomhedens uddannelsespersonale deltager i vores formandsuddannelse, som er særlig rettet mod virksomheder, der har borgere i forløb.

Efterværn

Erfaring viser os, at der efter endt fagligt arbejdsmarkedsforløb fortsat kan være behov for støtte til borgeren for at sikre fastholdelse i virksomheden.

Vi tilbyder derfor efterværn til de borgere, hvor virksomhed, jobcenter og vi vurderer, at det er nødvendigt.

Efterværnet fokuserer på de områder, som der vurderes til at være eller på sigt kan blive en hindring for fortsat ansættelse i virksomheden.

Disse områder kan spænde vidt fra økonomiske problemer i form af gæld og ringe evne til at håndtere eget husholdningsbudget i forbindelse med ændring i indtægter, til problemer med familie, partner eller omgangskreds efter ændring i livsstil.

Efterværn aftales mellem jobcenter, virksomhed og FagAkademiet.

Kontakt os

ADRESSE

Nordkranvej 2
3540 Lynge

TELEFON

+45 2888 8000

MAIL

info@fagakademiet.dk